งานก่อสร้างบ้านพักอาศัย 2 ชั้น อ.เมือง จ.จันทบุรี เจ้าของ : คุณหมอคงชัย
โครงการ : งานก่อสร้างบ้านพักอาศัย 2 ชั้น อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เจ้าของ : คุณสมเกียรติ
โครงการ : ร้านกาแฟชมปลา อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี เจ้าของ : คุณกอล์ฟ
โครงการ : งานก่อสร้างบ้านพักอาศัย คสล. 2 ชั้น อ.เมือง จ.จันทบุรี เจ้าของงาน : คุณแวนด้า
งานก่อสร้างสวน The Moon Stage