Interior and Design

รับตกแต่งภายใน

ทั้งงาน ตกแต่ง บ้าน คอนโด ร้านค้า คลินิก ร้านอาหาร และ โรงแรม

เพิ่มความสวยงามและ ความทันสมัย พร้อมกับความสดวกสบาย ของคุณด้วยการ “ตกแต่งภายใน” ให้โดดเด่น มีเอกลัษณ์

รวดเร็ว คุมงบได้ “ตอบโจทย์ ในเวลาและงบประมาณ”

ขอบคุณที่ไว้ใจเลือกใช้บริการของเรา

เพราะการ “ตกแต่งภายในบ้าน” นั้นต้องการ ความละเอียดอ่อน เข้าถึงพฤติกรรม/วิถีชีวิต
ที่หลากหลาย การออกแบบที่ดีจึงไม่ได้อยู่แค่ความสวยงามเท่านั้น ที่สำคัญคือต้องแก้ปัญหา การใช้พื้นที่ในการใช้ชีวิตประจำวัน และ พื้นที่ส่วนกลาง ที่ต้องเป็นจุดร่วมทางรสนิยม ให้สมาชิกทุกคนใน “บ้าน” ด้วย Good Idea Interior มั่นใจว่าเราสามารถทำให้บ้าน เป็นที่ที่ทุกคนในครอบครัวของลูกค้าเราทุกคน มีความสุขในการใช้ชีวิตในพื้นที่ส่วนตัว ในทุกๆ Life Style

ขั้นตอนการออกแบบ

1. นำเสนอ
ขั้นตอนแรก ลูกค้าตกลงให้ ทางบริษัททำงานออกแบบภายใน ทางเราจะวางแผนการออกแบบภายในโครงการทั้งหมดรวมถึง การประเมินค่าใช้จ่ายและการประเมินงบประมาณและกำหนดกรอบระยะเวลา รายละเอียดที่จะถูกนำเสนอในขั้นตอนนี้ ประกอบด้วย
– การสำรวจรายละเอียดและเช็คหน้างานก่อสร้าง
– การออกแบบ / ฟังก์ชันสไตล์ / และความต้องการพิเศษโดยเฉพาะของลูกค้า
– การจัดทำงบประมาณและการกำหนดกรอบระยะเวลาการทำงาน
– ศึกษาความต้องการของลูกค้า
– จัดเตรียมผังแปลน Lay-out
2. ออกแบบแนวความคิด
สรุปรูปแบบและการออกแบบโดยรวมของโครงการตามความต้องการทั้งด้านสไตล์และฟังก์ชั่นก่อนจะเริ่มทำนำเสนอภาพ3D ของแนวเฉดสีและอารมณ์ของงาน การจับคู่เลือกสีให้สัมพันธ์กัน แนวสไตล์ของงาน การจัดแสงและรายละเอียดของเฟอร์นิเจอร์ โดยแสดงนำเสนอร่วมกับวัสดุที่ใช้จริง แปลนผังที่สรุปสุดท้ายจะถูกนำเสนอในครั้งที่เช่นกัน โดยมีขั้นตอนการออกแบบแนวความคิดได้ดังนี้
– สรุปวิเคราะห์และประเมินแนวคิดจากความคิดเห็นและคำแนะนำของลูกค้า
– บอร์ดแสดงวัสดุจริง
– แปลนผังสุดท้าย
– ภาพตัวอย่างของฟังก์ชั่นและสไตล์
3. นำเสนอด้วยโปรแกรม 3D
โดยใช้ภาพคอมพิวเตอร์กราฟฟิค 3 มิติ สร้างจากข้อสรุป การออกแบบภาพ 3 มิติเหล่านี้จะทำให้ลูกค้าเข้าใจชัดเจนในภาพบรรยากาศโดยรวมและรายละเอียดที่ ชัดเจนในความ เป็นจริง ในขั้นตอนนำเสนอภาพ 3D ประกอบด้วยงานดังต่อไปนี้
– ภาพนำเสนอ 3D
– การนำเสนอภาพเพิ่มเติมอื่นๆ (ถ้าจำเป็น)
4. งานดร้าฟท์
บริษัทจะจัดทำผลิตพิมพ์เขียวภายในการก่อสร้างตกแต่งภายในจริงของโครงการทั้ง หมด พิมพ์เขียวนี้จะผลิตโดยใช้โปรแกรม CAD นำเสนอแสดงขนาด, ภาพด้าน, ภาพตัด และรายละเอียดโดยเฉพาะทั้งหมด คุณสมบัติ โดยแสดงรายละเอียดในทุกๆตารางนิ้วของพื้นที่โครงการภายใน ทั้ง แปลนพื้น, แปลนสะท้อนฝ้าเพดานและแปลนฝ้าเพดาน, แปลนแสงสว่าง, แปลนไฟฟ้าและรายละเอียดเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดที่จะต้องทำ กระบวนการดร้าฟท์ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
– รายละเอียดการออกแบบและแบบก่อสร้างตกแต่งภายใน
– การปรับแก้ไขแบบดร้าฟท์ที่ออกแบบ (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง)
– แนะนำลูกค้าในรายการเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวหรืออื่นๆที่ต้องจัดซื้อเพิ่มเติม
– เตรียมจัดทำงบประมาณให้ลูกค้าอนุมัติ
5. การดำเนินการก่อสร้าง
เริ่มก่อสร้างตกแต่งภายใน เรายังคงรับผิดชอบโครงการตรวจเช็คความถูกต้องจนเสร็จเพื่อความพึงพอใจของ ลูกค้า โดยประกอบไปด้วย
– เข้าดูแลพูดคุยหน้างานกับผู้เกี่ยวข้องงานตกแต่งภายใน
– จัดหารายการเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมด
– ควบคุมและจัดการงบประมาณและตารางเวลา
– ตรวจเช็คงานตามระยะเวลา