การเลือกแบบบ้าน และให้คําปรึกษาโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ
เรามีความเป็นมืออาชีพ สามารถออกแบบบ้านเพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้อยู่อาศัยได้อย่างแท้จริง บ้านของ Integrity Construction ทุกหลัง ได้รับการออกแบบอย่างสวยงาม ภายใต้การคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้อยู่อาศัยเป็นสำคัญเพื่อให้ท่านได้บ้านที่สมบูรณ์แบบที่สุด

แบบบ้านมาตรฐาน (ปรับเปลี่ยนฟังก์ชั่น)
หากท่านเห็นว่าแบบบ้านมาตรฐานของบริษัทฯ ยังตอบสนองต่อโจทย์ Lifestyle ของท่านได้ไม่เต็มที่
บริษัทฯ มีความยินดี ปรับเปลี่ยนแบบบ้านมาตรฐาน ให้ตรงตามความต้องการของท่าน จนกว่าจะได้รับความพึงพอใจสูงสุด.
แบบบ้านของท่าน
หากท่านมีแบบบ้านอยู่แล้ว บริษัทฯ ยินดีให้คำปรึกษาถึงความเป็นไปได้ในการก่อสร้าง พร้อมประเมินราคา โดยใช้โครงสร้างและวัสดุมาตรฐานของบริษัทฯ เสนอเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ.

แบบบ้านใหม่ (New Design)
บริษัทฯ มีทีมสถาปนิกที่มากด้วยประสบการณ์ ท่านเพียงแจ้งความประสงค์ ถึงความต้องการเบื้องต้น ทางบริษัทฯ พร้อมเป็นที่ปรึกษาและนำเสนอการออกแบบเสมือนจริง ด้วยโปรแกรม 3D design เพื่อให้ท่านเห็นภาพที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่ต้องการมากที่สุด ตลอดจนคำนวณใบเสนอราคาการก่อสร้างเบื้องต้นเพื่อประกอบการตัดสินใจ.