Integrity Construction
Date : 31-05-2561
โครงการ : งานก่อสร้างบ้านพักอาศัย 2 ชั้น อ.ขลุง จ.จันทบุรี
เจ้าของ : คุณป้าแมว
Update : เสร็จสมบูรณ์และส่งมอบงาน (ส่งต่อให้งานผ้าม่านเข้าวันอังคารนี้ครับ)