Integrity Construction
Date 22-05-2561
โครงการ : งานก่อสร้างบ้านพักอาศัย 2 ชั้น อ.ขลุง จ.จันทบุรี
เจ้าของ : คุณสมเกียรติ
Update : งานแบบ Built in (ทางเราขึ้นแบบ 3 มิติให้ลูกค้าดู ก่อนเริ่มลงมือผลิตครับ)